Szkolenia branżowe

- Realizacja szkoleń dedykowanych dla firm i ogólnodostępnych dla:
   - przewodniczących i członków komisji kolejowych
   - Pełnomocników i audytorów systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS i MMS)
   - zarządzających praca i bezpieczeństwem ruchu kolejowego na bocznicach i prywatnej infrastrukturze kolejowej
   - członków zespołu oceny ryzyka w stosowaniu metodologii oceny ryzyka metodą (FMEA)