Zarządzanie zmianą

- dokonywania przez ekspertów spółki oraz wsparcie personelu Państwa firmy w przeprowadzaniu wymaganych w działalności firmy ocen znaczenia zmian dokonywanych w systemach, podsystemach i składnikach interoperacyjności systemu kolejowego 
- realizacja procesów zarządzania ryzykiem dla uznanych za znaczące zmian w systemie kolejowym