Wsparcie

 użytkowników bocznic w zakresie współpracy z organami nadzoru i kontroli  
 innych uczestników rynku kolejowego w analogicznym zakresie
 realizacji procesów zarządzania ryzykiem zmian znaczących
 uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów            strukturalnych  i funkcjonalnych   
 uzyskiwania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu