Szkolenia branżowe

przewodniczących i członków komisji kolejowych
 pełnomocników i audytorów systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS i MMS)
 zarządzających praca i bezpieczeństwem ruchu kolejowego na bocznicach i prywatnej infrastrukturze kolejowej
 członków zespołu oceny ryzyka w stosowaniu metodologii oceny ryzyka metodą (FMEA)