Oceny i wyceny

 oceny stanu technicznego
 wyceny wartości rynkowej pojazdów kolejowych
 projekcja ​wartości pojazdów kolejowych w czasie przyszłym
analizy rynków pojazdów