Doradztwo

 Doradztwo w zakresie procedur administracyjnych  w transporcie kolejowym
 Audyt bocznic w zakresie działalności operacyjnej i prowadzonej dokumentacji 
 Tworzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem dla podmiotów rynku kolejowego 
 Uzyskiwanie świadectw bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych
 Uzyskiwanie autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa