Certyfikacje i świadectwa

- wsparcie w uzyskaniu certyfikatów weryfikacji WE podsystemów strukturalnych
- uzyskiwanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych 
- uzyskiwanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu 
- uzyskiwanie świadectw dopuszczenia typu pojazdu kolejowego, budowli lub urządzenia do eksploatacji
- uzyskiwanie autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa
- uzyskiwanie świadectw bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych