Współpraca z TOR Certyfikacje umożliwia uzyskanie:

  • certyfikatów weryfikacji WE podsystemów strukturalnych
  • pośrednich certyfikatów weryfikacji WE podsystemów strukturalnych
  • certyfikatów WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika
  • interoperacyjności

Naszą przewagą konkurencyjną jest profesjonalna i kompleksowa obsługa inwestycji (infrastrukturalnych i taborowych) poczynając od etapu zamówienia publicznego a kończąc na uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu wydanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Znamy specyfikę prowadzonych w Polsce inwestycji infrastrukturalnych co pozwala na dobranie odpowiednich rozwiązań w obszarze certyfikacji.

Zapewniamy ocenę zgodności podsystemów i pojazdów na zgodność z wymaganiami zasadniczymi określonymi w Dyrektywie 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei oraz wymaganiami szczegółowymi zawartymi zarówno w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności jak i określonych Listą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności systemu kolei.

Współpracujemy z zagranicznymi jednostkami notyfikowanymi, posiadającymi znaczące doświadczenie w procesach oceny zgodności modernizowanych podsystemów strukturalnych, zabudowanych na liniach kolejowych.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *